FUJI6184

Persephone Quantitative Finance Group GmbH
Oval am Baseler Platz
Wilhelm-Leuschner-Straße 82
D-60329 Frankfurt am Main

+49.69.2100 7744

info@persephone-finance.com

www.persephone-finance.com

HRB Frankfurt 108352
Ust-ID: DE276479294

Vertretungsberechtigte Geschäftsführer: Gregor Povh, Thomas Fühser